Rahvusvahelise kaubamärgi registreerimine

DNS Estonia on Madridi kokkuleppe, Madridi protokolli ja Euroopa Ühenduse liige. Kaubamärki kaitstakse registreerimisega.

Kaubamärkide registreerimine: nõuded

Kaubamärgi avaldus tuleb esitada intellektuaalomandi büroole. Advokaadi abi pole vaja. Väliskandidaadid ei vaja siseriiklikku registreerimist.

Kaubamärgi registreerimine: toiming

Avalduse töötlemine sisaldab absoluutsete põhjuste uurimist. Ametlikku uurimist ei peeta vajalikuks. Uurimisel mitte eristatavateks peetavaid märke saab registreerida, kui eristatav märk on hangitud kasutamise ajal. Kui uurimine saab ametliku käigu ja leitakse absoluutsed põhjused, avaldatakse avaldus vastulause esitamiseks kaubamärkide registris.

Kaubamärgi registreerimine: kestus

Kaubamärgi registreerimine riigis Eesti kehtib 10 aastat alates avalduse kuupäevast. Registreeringut saab pikendada iga 10 aasta tagant.