DNS Estonia

Domain Name Services Estonia

DNS Estonia asutati 2009. Aastal Tallinn kesklinnas. Madridi süsteem (ametlikult „Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkulepe“) on peamine rahvusvaheline süsteem, mis lihtsustab kaubamärkide registreerimist eri õigusruumides üle maailma. Õiguslik alus loodi märkide rahvusvaheliseks registreerimiseks mõeldud 1981. aasta Madridi mitmepoolse kokkuleppe ja Madridi lepinguga määratud protokolliga (1989).

DNS Estonia tagab kaubamärgi seaduse lihtsuse ja taskukohasuse. Kasutame rahvusvahelistele standarditele vastavat automatiseeritud digisüsteemi.